Tokokokeilla ei ole pitkä historia. Merkit koirien pidon osaamattomuudesta alkoivat ilmetä voimakkaasti 60 – 70 lukujen vaihteessa, kun koirakanta kasvoi nopeasti. Esitys tottelevaisuuskokeista Kennelliitolle tuli tuohon aikaan. Lajin virallistaminen tapahtui äkkiä. Virallinen koetoiminta alkoi 1969.

Tottelevaisuuskokeet suunniteltiin vain seurakoiraroduille, koska ajateltiin, että käyttökoirarotujen omat lajit vastasivat näitä rotuja harrastavien ihmisten tarpeita. Tottelevaisuutta katsottiin vaadittavan lähinnä vain palvelus- ja kanakoirilta. Aluksi tokokokeissa toimittiin ruotsalaisilla säännöillä. Samanaikaisesti tokojaostossa laadittiin omaa sääntösovellutusta.

Vuosien jälkeen tuli tarve muuttaa kokeiden sääntöjä. Kun toimeen tartuttiin, niin muutettiinkin niitä oikein kunnolla. Pahimmillaan ohjaajat ehtivät opetella jopa kolmet säännöt.

Silloinen I luokka muistutti paljon nykyistä alokasluokkaa. I luokassa oli mahdollisuus valita joko seisominen tai nouto. Nykyään vain on jätetty valinnanmahdollisuus pois ja otettu suoritukseksi seisominen. Nouto kun ei kuulu välttämättä kotikoiran taitoihin. Lisäksi mukaan otettiin hampaiden näyttö ja yleisvaikutelma. Alokasluokan liikesarja pyrittiin kehittämään sellaiseksi, että sen osaaminen luontuisi kaikilta koirilta. Nyt tiedämme, että alokasluokka ei luonnistu läheskään jokaiselta, eikä sitä läpäisemättömän tarvitse edes olla metsästyskoira.

Alkuaikojen II luokassa oli liike nimeltä ”vapaavalintainen”, joka toi esille jos jonkinlaista sirkustemppua.

1970-luvun lopussa kiellettiin voittajaluokan liikkeissä suullinen ja käsikäsky samanaikaisesti. Tämä ei ollut ainoa täsmennys voittajaluokan vaikeuttamiseksi. Voittajaluokassa oli ryömimisliike, joka oli lainattu palveluskoirapuolelta.

Vuonna 1974 tulivat säännöt, joissa siirryttiin nimityksiin alokas-, avoin- ja voittajaluokka. 1988 tuli uutena erikoisvoittajaluokka. 1991 tottelevaisuusvalion arvon alkoi saada vain erikoisvoittaja-luokan ykkösillä.

Makupalojen antaminen kehässä kiellettiin niinkin myöhään kuin toukokuussa 1992.

 

1996 kilpailuoikeuden saivat myös sekarotuiset ja rekisteröimättömät, tunnistusmerkityt koirat omissa luokissaan. 1.6.1997 tehtiin taas uudistus. Erikoisvoittajaluokkaan tuli ohjattu nouto takaisin, joka oli sieltä poistettu 1992. Evluokassa ei enää anneta arvosanaa kokonaisvaikutelmasta ja muutamien liikkeiden kertoimet ovat muuttuneet.

Vuonna 1996 tottelevaisuusvalioita valmistui vain 30, kun taas käyttövalioita tuli 454 ja muotovalioita 2165. Koko tottelevaisuuskokeiden olemassaolon aikana TVA tittelin on saavuttanut 455 koiraa 71 rodusta. Tilastotieto on 90-luvun puolivälistä. Yritteliäisyyttä kyllä ei tokon osalta puutu. Vuonna 1996 kirjattiin yli seitsemäntuhatta koesuoritusta.