1209161.jpg

 

Toisin kuin useissa muissa maissa <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ovat jokamiehen oikeudet meillä varsin kattavat

paitsi koirien osalta.

 

Tästä jokamiehenoikeusjulistuksesta huomaat

koirilla on perin vähän oikeuksia.

 

Mutta sinä voit olla se joka aloittaa päinvastaisen kehityksen. Sen sijaan, että huudat lemmikillesi ei, ei ja vielä kerran ei, käytä sanoja hyvä, hyvä koira, oikein hyvä,

 

MAHTAVAA SINÄ OSAAT!

 

Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus metsästää yleisellä vesialueella. Koirien saa metsästää vain ihmiskumppanin valvonnassa tarkoin määrätyillä kellonlyömillä. Laajat metsä- ja vesistöalueet antavat suomalaisille erinomaiset mahdollisuudet virkistyä ja liikkua luonnossa monin eri tavoin. Jalan, hiihtäen, pyöräillen ja ratsain liikkuminen on yleensä sallittu luonnontilaisilla tai siihen verrattavilla alueilla. Koira pitää tällöin olla kiinni. Hiihtoladulla ei saa kuljettaa koiraa, mutta mopojen ja autojen kuljettamista ei ole kielletty.

 

Tilapäinen luonnossa oleilu, kuten levähtäminen ja uiminen on sallittu siellä missä kulkeminenkin on sallittua. Uida ei saa muualla kuin avovedessä. Paitsi koirien. Niiden saa uida vain kotonaan kylpyammeessa. Vesistö katsotaan avoimeksi, jos sitä laillisen oikeuden perusteella ei ole suljettu. Mitä edellä on sanottu ei koske vesipelastuskoiraa, joita voidaan käyttää vedessä hätätilanteessa.

 

Toisen alueella koiraa ja mopoa yms. ei saa milloinkaan pitää irti ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa. Edellä olevan lisäksi koirat on pidettävä kytkettyinä tai välittömästi kytkettävä, jos joku niin vaatii, huhtikuun 1. päivästä maaliskuun 31. päivään saakka.

 

Koira saa olla irrallaan vain omistajansa pihamaalla tai puutarhassa. Ollessaan muualla irti, se on heitteillä tai hylätty. Eläimien päästöt aiheuttavat haittaa  terveydelle, epäsiisteyttä ja viihtyvyyden vähentymistä. Koirien kuljettajien tulee huolehtia siitä, että päästöt otetaan talteen tai siirretään sellaiseen paikkaan, jossa niistä ei ole haittaa. Omistajan viitseliäisyydestä tai siitä näkikö kukaan riippuu korjaako hän kakkajätöksen ilmatiiviiseen muovipussiin jälkipolvien kaivettavaksi kaatopaikalta vai jättääkö sen tekopaikkaan maatumaan. Viimeksi mainitussa tapauksessa kakkaan onnistuu joku kaatumaan. Joku sitten lehtiin tekstiä laatimaan.

 

Ajoneuvoissa saa yöpyä, mutta koiraa ei saa jättää yksin autoon. Hotelleissa koiran kanssa yöpyminen on mahdollista erityisluvalla. Kauppaliikkeisiin niitä ei saa viedä eikä Kennelliiton toimitaloon.

 

Maanomistajalla ei ole oikeutta ottaa haltuunsa tilapäisesti toisen maalla oleskelevaa irtainta kuten telttaa ja polkupyörää. Irtokoira on lupa ottaa kiinni ja kissi ampua. Yleisissä kulkuneuvoissa voidaan kuljettaa kerrallaan vain yhtä eläintä ellei joku sitä kiellä.

 

Kaikki mikä ei ole erikseen sallittua, on kiellettyä.